Thursday, September 22, 2011

:: RAHSIA HURUF HIJAIYAH :: Siri 4


... Sambungan

· Dhad adalah Dia yang memberikan mudharat dan manfaat.

· Tha artinya Dia yang suci dan mensucikan.

· Dzha artinya Dia yang maha nampak dan menampakan seluruh tanda - tanda.

· ’Ain artinya Maha mengetahui akan hamba - hamba-Nya.

· Gha artinya Dia tempat pengharapan dari semua ciptaanNya.

· Fa artinya Dia yang maha menumbuhkan biji - bijian dan tumbuhan.

· Qaf artinya Maha kuasa atas segala makhlukNya.

· Kaf maksudnya Dia yang maha mencukupkan dan tidak ada satupun yang setara denganNya, Dia tidak beranak dan tidak di peranakan.

· Lam maksudnya Maha lembut terhadap hambanya.

· Mim artinya Dia pemilik semua kerajaan.

· Nun adalah cahaya bagi langit yang bersumber pada cahaya arsynya.

· Waw artinya satu, esa, tempat bergantung semua makhluk dan tidak beranak serta di peranakan ataupun di persekutukan.

· Ha artinya Dia yang maha memberi petunjuk bagi makhlukNya.

· Lam alif artinya Tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya.

· Ya artinya Kekuasaan Allah Swt yang terbuka atas atau bagi seluruh makhlukNya.


Wallahualam

No comments:

Post a Comment