Tuesday, September 20, 2011

:: RAHSIA HURUF HIJAIYAH :: Siri 3

Berikut makna atau arti huruf hijaiyah dalam Al-Qur’an :

· Alif artinya tidak ada Tuhan selain Allah Swt.

· Ba artinya dia akan tetap ada walau setelah musnah seluruh makhlukNya (Kiamat).

· Ta artinya yang maha menerima taubat, menerima taubat dari semua hambaNya.

· Tsa artinya yang maha menetapkan semua makhluk “Dialah yang menetapkan orang- orang beriman dengan perkataan yang tetap dalam kehidupan dunia”.

· Jim artinya Luhuran bagi sebutan atau pujianNya serta suci akan seluruh nama - namaNya.

· Ha adalah Yang Haq, Maha hidup dan penyayang dan kekal.

· Kha adalah Maha mengetahui akan seluruh perbuatan hamba - hambaNya.

· Dal artinya Pemberi balasan pada hari kiamat secara keseluruhan baik atau buruk.

· Dzal artinya Pemilik segala keagungan dan kemuliaan hanyalah Dia.

· Ra artinya Lemah lembut terhadap hamba - hambaNya.

· Zai artinya berupa hiasan hamba terhadap khalikNya.

· Sin artinya Maha mendengar dan melihat.

· Syin artinya Hanya kepada Allah seseorang hamba bersyukur.

· Shad artinya Maha benar dalam setiap janjiNya.

..... Bersambung

No comments:

Post a Comment