Monday, September 12, 2011

:: RAHSIA HURUF HIJAIYAH :: Siri 1Sesungguhnya pada Al-Qur’an tulisannya bermula dari huruf yang di namakan dengan huruf hijaiyah, dengan huruf inilah Kalamullah di rangkaikan menjadi susunan kalimat sebagai pedoman tuntunan bagi umat manusia dalam berbagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai pedoman tuntutan dalam beribadah kepadaNya, hukum – hukum Allah SWT dan lain sebagainya, semuanya tercantum dalam Al-Qur’an.


Kalimat dalam Al-Qur’an yang terdiri dari rangkaian huruf hijaiyah banyak mempunyai makna yang tersirat, baik yang dapat di tafsirkan oleh umat manusia maupun yang tidak dapat di tafsirkan, karena hal ini adalah ucapan Allah SWT kepada hambaNya, tentu saja banyak juga yang di temui beberapa kalimat atau huruf yang tidak dapat di uraikan oleh manusia melainkan hanya Allah SWT sajalah yang tahu, karena diaNya Maha Mengetahui dan Maha Tersembunyi yang tidak dapat di jangkau oleh manusia kecuali seseorang hamba yang beriman dan dapat kurnia petunjuk hidayah dariNya.


Arti atau makna huruf hijaiyah dalam Al-Qur’an perlu di ketahui oleh muslimin dan muslimat, guna dapat menumbuhkan atau mempertebal keyakinan seseorang hamba untuk lebih giat beribadah dan taat kepadaNya, sebab tidak ada satupun huruf dalam Al-Qur’an yang terlepas dan berintikan atau bersumber dari nama – nama Allah Swt yang Maha Mulia dan merajai alam semesta ciptaanNya ini beserta isinya. InsyaAllah dalam siri seterusnya akan dinyatakan satu persatu akan kelebihan huruf tersebut.

No comments:

Post a Comment