Friday, December 31, 2010

:: Koleksi Terbaru dan Rare :: Perbandingan Teras Mali Kayu dan Jadi Batu
Paparan ini menunjukkan perbandingan antara yang kayu dan jadi batu. Secara jelas rona kayu dan jadi batu tidak mempunyai perbezaan yang terlampau. Mengikut kitab tua lama teras kayu yang menjadi batu mempunyai kelebihan khasiat antara satu sama lain berlipat ganda (batu melebihi kayu).

No comments:

Post a Comment