Thursday, March 13, 2014

:: Tawaran Istimewa :: Fosil Rotan Semambu Ketulan Asal (raw)


Fosil ini dalam potongan asal (raw) untuk dimaharkan kepada yang berminat. Fosil rotan semambu ini merupakan ketulan amat tua (lebih ratusan tahun) sehingga wujud kehadiran besi sebagaiman yang dapat dilihat di gambar dia atas. yang besar bersaiz lebih 50sen dan yang kecil bersaiz 20 sen.

No comments:

Post a Comment