Friday, March 8, 2013

:: Permata Istimewa :: Permata Aked Ular

D - on hold
Permata terbaru aked ular yang telah disiapkan. Bersaiz 5 sen dan mempunyai kecantikannya yang tersendiri disamping khasiatnya yang terbaik.

No comments:

Post a Comment